Người đứng đầu chịu trách nhiệm nếu để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng

07:02, 01/02/2021

(LĐ online) - UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy mùa khô 2020 -2021. Trong đó, nhấn mạnh nơi nào, địa phương nào để xảy ra cháy, nổ phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND tỉnh.

(LĐ online) - UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy mùa khô 2020 -2021. Trong đó, nhấn mạnh nơi nào, địa phương nào để xảy ra cháy, nổ phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Các lực lượng tham gia diễn tập phòng cháy chữa cháy tại Nhà máy Alumina, Công ty Nhôm Lâm Đồng
Các lực lượng tham gia diễn tập phòng cháy chữa cháy tại Nhà máy Alumina, Công ty Nhôm Lâm Đồng
 
Theo đánh giá, thời gian qua, công tác phòng cháy, chữa cháy đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, hạn chế được số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 
 
Tuy nhiên, công tác phòng cháy, chữa cháy còn một số hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, vẫn còn xảy ra một số vụ cháy lớn tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu dân cư, cháy rừng vào mùa khô... gây thiệt hại về người và tài sản, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, môi trường đầu tư, an ninh, trật tự và cuộc sống của Nhân dân. 
 
Dự báo trong thời gian tới, tình hình thời tiết khô hạn, nắng nóng kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy, nổ cao; để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh, nhất là trong mùa khô 2020-2021, UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt một số nội dung:
 
Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số diều của Luật Phòng cháy chữa cháy và Nghị quyết số 214/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh về quy định xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy trên địa bản tỉnh được đưa vào sử dụng trước ngày Luật phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực. 
 
Phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh tổ chức tổng kiểm tra các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy rừng; chỉ đạo lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các cơ sở có nguy cơ về cháy, nổ trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, các cơ sở sản xuất, kho hàng hóa, hóa chất..., xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong thời gian trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.
 
Chủ động tổ chức thực tập các phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ có sự phối hợp nhiều lực lượng đối với các cơ sở, khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao. Tổ chức tốt công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhanh, kịp thời, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. 
 
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức tốt công tác phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở, doanh trại, đơn vị Quân đội, đặc biệt chủ trong các cơ sở Quân đội có hoạt động sản xuất, kinh doanh; sẵn sàng tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khi có yêu cầu. 
 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo lực lượng kiểm lâm phối hợp với các đơn vị chức năng, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị chủ rừng quản lý chặt chẽ các nguồn lửa, nguồn nhiệt phát sinh ở trong rừng và ven rừng; xây dựng nội quy, biển báo, biển cấm lửa tại những vị trí phù hợp; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, canh gác nhằm phát hiện sớm các điểm cháy rừng để chữa cháy kịp thời, có hiệu quả; phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy đối với các khu rừng theo quy định; chủ động xây dựng và diễn tập phương án chữa cháy rừng có huy động nhiều lực lượng, kip thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo các lực lượng tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ khi có cháy xảy ra. 
 
Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lâm Đồng phối hợp với Công an tỉnh xây dựng các phóng sự cảnh báo nguy cơ cháy, nổ trong mùa khô 2020-2021, công khai các hành vi thiếu trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy, các hành vi vi phạm nghiêm trọng về phòng cháy, chữa cháy của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo, phòng ngừa chung. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự báo, cảnh báo các nguy cơ xảy ra cháy rừng trên địa bàn tỉnh để giúp chính quyền các cấp, các ngành, các chủ rừng và Nhân dân chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô năm 2020-2021.
 
UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật; tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Luật Phòng cháy chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy, Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh được đưa và sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy chữa cháy có hiệu lực.
 
Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo các hành vi đốt nương, rẫy, đốt rác, đốt cỏ, đốt thực bì... có khả năng cháy lan, cháy rộng; chủ động nắm chắc tình hình, rà soát, mở đợt tổng kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các khu dân cư, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trong khu dân cư; các cơ sở chợ, kho hàng hóa xen lẫn trong khu dân cư, kịp thời xử lý nghiệm các hành vi vi phạm về phòng cháy, chữa cháy theo quy định, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong thời gian trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.
 
Chỉ đạo UBND cấp xã thành lập, tổ chức, quản lý, bảo đảm các điều kiện hoạt động của lực lượng dân phòng theo đúng quy định.
 
Công ty Điện lực Lâm Đồng đẩy mạnh tuyên truyền về an toàn phòng cháy, chữa cháy trong sử dụng điện trên các phương tiện thông tin đại chúng, đưa nội dung tuyên truyền, khuyến cáo về nguy cơ cháy, nổ khi sử dụng hệ thống, thiết bị điện trên trang thông tin của ngành điện và trên hóa đơn thông bảo tiền điện; báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện các giải pháp, biện pháp an toàn phòng cháy, chữa cháy trong việc lắp đặt biển quảng cáo, các loại cáp trên cột điện hạ thế nhằm hạn chế thấp nhất các nguyên nhân cháy, nổ do điện gây ra. 
 
Công ty Cổ phần cấp thoát nước Lâm Đồng và các đơn vị có liên quan lập quy hoạch xây dựng và tổ chức sửa chữa hệ thống cung cấp nước chữa cháy cho các khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp... trên địa bàn tỉnh, bảo đảm việc cung cấp nước chữa cháy khi có yêu cầu. 
 
UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nội dung văn bản này, báo cáo ban, UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) kết quả triển khai thực hiện trước ngày 15/4/2021. 
 
ĐÔNG ANH