Tạm dừng sát hạch, đào tạo lái xe để phòng chống dịch Covid-19

05:02, 03/02/2021

(LĐ online) - Lâm Đồng tạm dừng sát hạch, đào tạo lái xe từ ngày 3/2 để thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

(LĐ online) - Lâm Đồng tạm dừng sát hạch, đào tạo lái xe từ ngày 3/2 để thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.
 
Trước nguy cơ diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên phạm vi toàn quốc, để đảm bảo an toàn và thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch từ Chỉ thị của Chính phủ, công điện của Bộ Giao thông Vận tải, UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở Giao thông Vận tải ban hành văn bản về việc tạm dừng kế hoạch đào tạo lái xe tất cả các trung tâm đào tạo trên địa bàn tỉnh từ ngày 3/2.
 
Bên cạnh đó, Sở Giao thông Vận tải cũng yêu cầu các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe khẩn trương thông báo, liên lạc, thông tin đến cán bộ, giáo viên, học viên được biết về việc tạm dừng tổ chức các kỳ sát hạch. 
 
Đồng thời, huy động nhân lực, vật lực, dụng cụ… để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch tại các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe theo quy định.
 
Sở Giao thông Vận tải cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục có những văn bản hướng dẫn khi có chỉ đạo cụ thể từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh.
 
C.THÀNH