68 đơn vị cấp xã vùng đồng bào DTTS và miền núi đạt chuẩn nông thôn mới

05:01, 21/01/2022
Theo khảo sát của ngành chức năng, toàn tỉnh Lâm Đồng đến nay có tổng cộng 68 đơn vị cấp xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt chuẩn nông thôn mới, phân bổ 11 huyện, thành trên địa bàn. 
 
Trong đó, huyện Di Linh có 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2014 đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất là 3% ở xã Tam Bố, cao nhất 21,5% ở xã Đinh Trang Thượng. 
 
Tiếp theo, số xã đạt chuẩn nông thôn mới thuộc các huyện gồm: Đức Trọng (10 xã), Lâm Hà (7 xã), Bảo Lâm (7 xã), Đơn Dương (6 xã), Đạ Huoai (4 xã), Cát Tiên (4 xã), Đạ Tẻh (3 xã), Đam Rông (3 xã), Lạc Dương ( 3 xã), thành phố Đà Lạt (1 xã). 
 
Ngoài ra, còn có 7 thị trấn trong toàn tỉnh Lâm Đồng đạt chuẩn đô thị văn minh.
 
MẠC KHẢI