Phê duyệt 14 đồ án quy hoạch chung nông thôn mới

05:01, 24/01/2022
Thống kê trong 10 năm qua, huyện Lâm Hà đã lập, thẩm định, phê duyệt 14 đồ án quy hoạch chung nông thôn mới và quy hoạch chi tiết trung tâm 14 xã trên địa bàn gồm: Đông Thanh, Gia Lâm, Liên Hà, Nam Hà, Tân Văn, Đạ Đờn, Hoài Đức, Phi Tô, Phú Sơn, Phúc Thọ, Đan Phượng, Mê Linh, Tân Thanh, Tân Hà. 
 
Cùng với đó, huyện Lâm Hà cũng đã phê duyệt 4 đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các điểm dân cư tổ dân phố Văn Tâm, Văn Minh, Quảng Đức, Yên Bình thuộc thị trấn Đinh Văn. Đồng thời hoàn thành đề án công nhận đô thị loại V đối với thị trấn Đinh Văn và thị trấn Nam Ban. 
 
Bên cạnh tổ chức công bố công khai để Nhân dân biết và thực hiện quyền giám sát, các đồ án nói trên đã được huyện Lâm Hà trình cấp có thẩm quyền ban hành chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước theo quy định.
 
MẠC KHẢI