Di Linh: Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy

12:09, 16/09/2022
(LĐ online) - Nhằm tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở kinh doanh và khu dân cư trên địa bàn, huyện Di Linh đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.
 
Hiện trường vụ cháy Nhà sách Nguyệt (thị trấn Di Linh) tối 24/8
Hiện trường vụ cháy Nhà sách Nguyệt (thị trấn Di Linh) tối 24/8
 
Ông Trần Đức Công - Chủ tịch UBND huyện Di Linh đã ký văn bản yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thuộc huyện và lãnh đạo các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy bằng các hình thức phù hợp để các cá nhân, tổ chức có liên quan và toàn thể nhân dân biết, tự giác chấp hành.
 
Đặc biệt, lãnh đạo huyện Di Linh yêu cầu UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, cơ sở sản xuất kinh doanh và khu dân cư trên địa bàn; chủ động tổ chức kiểm tra và phối hợp với đoàn liên ngành cấp huyện kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh các dịch vụ này, đặc biệt là các quy định về phòng cháy, chữa cháy. 
 
Các đơn vị liên quan xử phạt nghiêm minh, kiên quyết thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không đủ điều kiện kinh doanh. 
 
NGỌC NGÀ