Lâm Hà: Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở

12:09, 12/09/2022
Nhiều năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Lâm Hà đã phát huy tốt vai trò là "cầu nối" giữa cấp ủy đảng, chính quyền với Nhân dân, đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân. Đặc biệt, chú trọng phát huy việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, theo phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Từ đó, góp phần củng cố niềm tin trong Nhân dân, huy động sức dân tham gia xây dựng, phát triển địa phương, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.
 
Nhờ MTTQ vận động, tuyên truyền tốt nên bà con Nhân dân và các doanh nghiệp tích cực ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19
Nhờ MTTQ vận động, tuyên truyền tốt nên bà con Nhân dân và các doanh nghiệp tích cực ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19
 
Điều này được thể hiện rõ nét thông qua việc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện phối hợp tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, góp ý vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Vận động Nhân dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt kết quả rất cao. 
 
Mặt trận huyện đã phối hợp vận động, tuyên truyền các tầng lớp Nhân dân, tranh thủ sự chung tay ủng hộ của các vị chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, nhất là ủng hộ “Quỹ Vì người nghèo” . Kết quả, sau gần 3 năm (2019 - 2021) triển khai đã xây dựng được 215 căn nhà Đại đoàn kết, tổng trị giá khoảng trên 3,8 tỷ đồng. Huy động nguồn hỗ trợ ủng hộ Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19, tích cực ủng hộ xây dựng bảo vệ vùng xanh - vùng an toàn không có dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe người dân, động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch trị giá trên 3,7 tỷ đồng, ủng hộ trên 5.000 tấn rau, củ, quả, nhu yếu phẩm…
 
Hàng năm, MTTQ huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã tổ chức tốt hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thống kê từ năm 2019 - 2021 đã triển khai 14 cuộc giám sát trên các lĩnh vực. Trong đó, tập trung giám sát cán bộ, đảng viên, đại biểu dân cử theo Quy định 124, giám sát hoạt động công tác bầu cử, giám sát thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Hướng dẫn Mặt trận cấp xã tổ chức 144 cuộc giám sát, chất lượng giám sát ngày càng được nâng cao, qua giám sát đã kịp thời gửi các kiến nghị, đề xuất của Nhân dân đến cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, đáp ứng mong đợi của Nhân dân. 
 
MTTQ huyện chú trọng hướng dẫn MTTQ cấp xã phát huy vai trò của các Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng trong giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Giám sát việc triển khai các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là trong xây dựng nông thôn mới. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường đồng thuận xã hội. Mặt trận Tổ quốc huyện đã hướng dẫn MTTQ xã, thị trấn phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên thực hiện tốt việc tiếp dân, tham gia giải quyết những mâu thuẫn, khiếu nại, tố cáo ở khu dân cư, tổ dân phố, thôn, xóm nhằm hạn chế thấp nhất đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, góp phần ổn định an ninh trật tự, chính trị - xã hội tại địa phương. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ mặt trận, đoàn thể cơ sở thường xuyên gần gũi, lắng nghe ý kiến phản ánh, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, nhất là những vấn đề dư luận bức xúc, những tồn tại, bất cập trong công tác quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính, tranh chấp đất đai…; qua đó đã kịp thời phản ánh cấp ủy, chính quyền địa phương có biện pháp xử lý giải quyết kịp thời, giúp an dân. 
 
Từ công tác tuyên truyền, vận động hiệu quả trong Nhân dân đã góp phần thúc đẩy việc thực hiện các cuộc vận động lớn như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh”, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, đem lại hiệu quả thiết thực trên các mặt của đời sống xã hội. Nhất là sau khi Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 06-CT/TU về “Lãnh đạo xây dựng, nhân rộng và nâng cao chất lượng khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 2025”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Lâm Hà đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Hà ban hành Kế hoạch số 21 về “Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, nhân rộng và nâng cao chất lượng khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu trên địa bàn huyện Lâm Hà giai đoạn 2021 - 2025”. Chủ động xây dựng và hướng dẫn Mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia thực hiện các nội dung cuộc vận động gắn với củng cố, nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Phát động thi đua xây dựng nhiều mô hình kinh tế, trọng tâm là đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, làm giàu chính đáng, xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng Mô hình “Khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu”, ủng hộ tích cực phong trào trồng cây xanh, tôn tạo sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nông thôn, bảo vệ môi trường, xây dựng các mô hình tự quản ở cộng đồng khu dân cư. Điển hình như đã xây dựng, đưa vào hoạt động hiệu quả 6 Mô hình “Tổ Già làng tự quản”, 211 Tổ dân phòng “Dân cử dân nuôi”, 63 tổ tự quản an ninh trật tự… Đến nay, toàn huyện Lâm Hà đã có 63 Mô hình “Khu dân cư tiêu biểu” và 19 Mô hình “Khu dân cư kiểu mẫu” được công nhận; góp phần đưa Lâm Hà đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2020. 
 
NGUYỆT THU