Đà Lạt: Xây dựng nhiều mô hình phòng, chống tội phạm

12:11, 23/11/2022
Trong năm 2022, trên địa bàn TP Đà Lạt đã xây dựng và ra mắt 48 mô hình phòng, chống tội phạm. Trong đó, có 16 mô hình kiểu mẫu về an ninh trật tự, 12 tuyến đường đảm bảo trật tự an toàn giao thông và trật tự công cộng , 14 mô hình tổ dân phố không có tội phạm, tệ nạn xã hội ; 1 mô hình tổ công nhân vì môi trường xanh - tự quản về an ninh trật tự , 1 mô hình gặp gỡ, tuyên truyền, giáo dục cảm hoá người vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng, 3 mô hình tổ liên gia PCCC và Đội PCCC cứu nạn cứu hộ, bán chuyên trách .
 
Hiện nay, trên địa bàn TP Đà Lạt đã xây dựng được 356 mô hình phòng, chống tội phạm; trong đó các mô hình hoạt động hiệu quả, thiết thực, được cán bộ và Nhân dân trên địa bàn đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao. Điển hình là Mô hình Camera an ninh (đã lắp đặt tại 16 phường, xã với 1.184 mắt camera, tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng), đây là mô hình lớn tiếp tục mang lại hiệu quả cao trong công tác phòng, chống tội phạm trên toàn TP Đà Lạt được đông đảo Nhân dân đồng tình ủng hộ.
 
NGUYỄN NGHĨA