Đam Rông chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân

05:11, 29/11/2022
Để chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất vụ Đông - Xuân gắn với làm tốt công tác phòng, chống hạn trong mùa khô 2022 - 2023, huyện Đam Rông đã yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Công trình công cộng chỉ đạo các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ các công trình thủy lợi đang được đầu tư nâng cấp, sửa chữa nhằm sớm nghiệm thu đưa vào sử dụng. Đồng thời, phối hợp với UBND các xã huy động Nhân dân nạo vét, phát dọn kênh mương, khơi thông dòng chảy, khắc phục ngay những vị trí hư hỏng, rò rỉ để chống thất thoát nước trên hệ thống kênh nội đồng nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ nhu cầu sản xuất của Nhân dân.
 
UBND các xã thường xuyên theo dõi diễn biến của thời tiết và nguồn nước tưới để chỉ đạo sản xuất hợp lý, đạt hiệu quả. Vận động người dân không xâm hại đến hành lang bảo vệ các công trình thủy lợi, không đục phá thành kênh mương nội đồng để lấy nước tưới, tuân thủ nghiêm lịch điều tiết nước...
 
VĂN TÂM