Đức Trọng: Tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Festival Hoa lần thứ IX

04:11, 09/11/2022
(LĐ online) - UBND huyện Đức Trọng đang triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố trên địa bàn huyện nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp ngộ độc thực phẩm cho du khách và người dân tham gia Festival Hoa lần thứ IX năm 2022.
 
Theo đó, huyện Đức Trọng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm; vận động người dân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố nâng cao ý thức trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm. Đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố tại các khu vực diễn ra Festival Hoa Đà lạt lần thứ IX, năm 2022.
 
Huyện Đức Trọng cũng đã thành lập các đoàn kiểm tra chuyên ngành, tăng cường hoạt động kiểm tra về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở theo phân công, phân cấp quản lý. 
 
Tại các xã, thị trấn nơi diễn ra các hoạt động phục vụ Festival Hoa lần thứ IX năm 2022 hoặc có Quốc lộ đi ngang qua cũng thành lập đoàn kiểm tra trên địa bàn; đồng thời, phối hợp với các đoàn kiểm tra của huyện để đảm bảo kiểm tra không chồng chéo.
 
Lãnh đạo UBND huyện Đức Trọng chỉ đạo khi phát hiện các vi phạm về an toàn thực phẩm phải xử lý theo đúng quy định của pháp luật, tuyệt đối không để thực phẩm không bảo đảm an được phát hiện trong quá trình kiểm tra lưu thông trên thị trường. 
 
NGỌC NGÀ