Triển khai cấp tài khoản định danh điện tử

07:11, 08/11/2022
(LĐ online) - Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh Lâm Đồng cho biết: Bắt đầu từ 1/11 sẽ triển khai thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử trên địa bàn toàn tỉnh.
 
Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh đề nghị các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố tập trung tuyên truyền để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và thân nhân nắm bắt, liên hệ đến với công an địa phương nơi đang công tác, cư trú để làm các thủ tục thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử. 
 
Theo đó, tăng cường tuyên truyền về tiện ích của căn cước công dân, QR code và chip trên thẻ căn cước công dân để người dân tích cực tham gia thu nhận hồ sơ định danh và xác thực điện tử trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước công dân. 
 
Riêng tại TP Đà Lạt, Công an tỉnh phối hợp với Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng tiến hành thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và thân nhân các sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tại 36 Trần Phú, Phường 3, TP Đà Lạt.  
 
Việc thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử được thực hiện đến 30/11/2022. 
 
DIỄM THƯƠNG