Đam Rông: Tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu so với năm 2021

04:12, 01/12/2022
Theo số liệu thống kê của UBND huyện Đam Rông, năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn toàn huyện từ 14,8% giảm xuống còn 6,9%, giảm 7,9% so với cùng kỳ năm 2021, vượt kế hoạch giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm giai đoạn 2021 - 2025  từ 2 - 2,3%. 
 
Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm sâu so với cùng kỳ năm ngoái nhờ sự chỉ đạo sát sao của Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Mặt trận và các tổ chức chính trị, xã hội, cấp ủy, chính quyền các cấp; sự nỗ lực vươn lên của Nhân dân các dân tộc trong thi đua lao động, sản xuất, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất có trọng tâm, trọng điểm. Cùng với đó, các nguồn vốn thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ, đúng đối tượng hưởng thụ; các chính sách về an sinh xã hội được thực hiện có hiệu quả.
 
VĂN TÂM