Bảo Lộc đề xuất đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng 544 ha

ĐÔNG ANH 18:31, 29/03/2023

(LĐ online) - UBND TP Bảo Lộc đã có văn bản gởi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng báo cáo về việc rà soát, đề xuất quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn thành phố.

Trên cơ sở báo cáo của Tổ rà soát và cuộc họp của Ban Chỉ đạo, UBND Bảo Lộc đề xuất đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng 544 ha; trong đó, đất rừng phòng hộ là 192,82 ha, đất rừng sản xuất là 351,18 ha. Diện tích này thấp hơn chỉ tiêu của UBND tỉnh về đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn TP Bảo Lộc (620,5 ha). Diện tích đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng chủ yếu là diện tích đất đã sản xuất nông nghiệp ổn định từ trước năm 2019 với tổng diện tích 486,63 ha. 

UBND TP Bảo Lộc cũng đề xuất đưa vào quy hoạch 3 loại rừng 18,72 ha; trong đó, đất rừng phòng hộ là 4,88 ha, đất rừng sản xuất là 13,84 ha. 

Tổng diện tích quy hoạch 3 loại rừng sau khi rà soát là 1.762,22 ha; trong đó, đất rừng phòng hộ là 894,53 ha và đất rừng sản xuất là 867,69 ha. Tổng diện tích rừng sản xuất là rừng tự nhiên sau rà soát là 394,23 ha. 

Các diện tích này đều cao hơn chỉ tiêu phân bổ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 trên địa bàn TP Bảo Lộc (diện tích đất lâm nghiệp là 1.677 ha; trong đó, đất rừng phòng hộ là 836 ha, đất rừng sản xuất là 831 ha, đất rừng sản xuất có rừng tự nhiên là 364 ha).