Kiểm tra công tác quản lý an toàn đập, quy trình vận hành hồ chứa và giấy phép hoạt động điện lực

DIỄM THƯƠNG 01:08, 28/03/2023

Thanh tra Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng cho biết: Trong tháng 3/2023, Đoàn kiểm tra Sở Công thương đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác quản lý an toàn đập, quy trình vận hành hồ chứa, giấy phép hoạt động điện lực đối với Công ty Cổ phần Thủy điện Trung Nam Krông Nô - đơn vị chủ đầu tư, hiện đang quản lý và vận hành Thủy điện Krông Nô 2 và Thủy điện Krông Nô 3.

Qua kiểm tra ghi nhận Công ty Cổ phần Thủy điện Trung Nam - Krông Nô cơ bản chấp hành tốt các quy định của pháp luật đối với các nội dung liên quan đến giấy phép hoạt động điện lực, an toàn đập thủy điện, quy trình vận hành hồ chứa và các điều kiện về bảo đảm an toàn vùng hạ du. Ngoài ra, Đoàn kiểm tra cũng chú trọng đến việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình thủy điện sau khi đưa vào sử dụng và các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện.

Thông qua công tác kiểm tra, Đoàn đã nhắc nhở, đề nghị Công ty phải luôn thường xuyên rà soát, điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; bảo đảm đầy đủ vật tư, thiết bị, phương tiện phục vụ công tác phòng, chống thiên tại theo phương án ứng phó tình huống khẩn cấp đã được phê duyệt; quản lý chặt chẽ các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập.