Công đoàn ngành nông nghiệp thích ứng với tình hình mới

DIỆP QUỲNH 02:56, 30/03/2023

Công đoàn ngành Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Lâm Đồng, công đoàn cấp trên cơ sở trực tiếp đang bước vào một dấu mốc quan trọng: Đại hội VII, nhiệm kì 2023 - 2028. Một con số đánh dấu những bước đi mới, thách thức mới với tập thể những người lao động,  đoàn viên Công đoàn ngành nông nghiệp.

Công đoàn trao tiền hỗ trợ cho đoàn viên CĐCS Công ty Dalat Hasfarm (CĐCS trực thuộc Công đoàn ngành Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Lâm Đồng)
Công đoàn trao tiền hỗ trợ cho đoàn viên CĐCS Công ty Dalat Hasfarm (CĐCS trực thuộc Công đoàn ngành Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Lâm Đồng)

TRÁCH NHIỆM, HIỆU QUẢ

Công đoàn ngành Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng hiện quản lý 65 công đoàn cơ sở (CĐCS), trong đó có 16 CĐCS khu vực hành chính sự nghiệp, 8 CĐCS công ty TNHH Một thành viên, 41 CĐCS doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước. Chất lượng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) được đánh giá ở mức khá tốt, người lao động có tuổi đời trẻ; trình độ học vấn đã khá hơn trước, có khả năng thích ứng với cơ chế thị trường, tiếp cận nhanh với khoa học và công nghệ tiên tiến, hiện đại. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 56%, tỷ lệ lao động qua đào tạo, học nghề chiếm 88%. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan quản lý, đơn vị sự nghiệp được tiếp cận với khoa học công nghệ mới, có nhận thức chính trị cao, có năng lực chuyên môn, được đào tạo cơ bản.

Chính nhờ yếu tố con người, phong trào công đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2023 vừa qua đã có nhiều kết quả đáng ghi nhận. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch giao. Bám sát chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, Đảng ủy Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Công đoàn ngành đã tuyên truyền và chỉ đạo các CĐCS tuyên truyền các chủ trương nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết công đoàn các cấp cũng như nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đến đoàn viên, CNVCLĐ qua nhiều hình thức khác nhau. Quan tâm chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Các chính sách hỗ trợ đau ốm, hiếu hỉ, đoàn viên gặp khó khăn... đều được thực hiện với tinh thần trách nhiệm. 

 Hàng năm, các CĐCS phối hợp với chính quyền thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, tỷ lệ tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức là 100%, hội nghị người lao động trên 90%. Tác động với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho đoàn viên, người lao động như chế độ bảo hiểm, đóng kinh phí công đoàn, mức lương tối thiểu vùng, ăn ca, chế độ lao động nữ ... Ngoài ra, Công đoàn ngành còn tổ chức và phát động các phong trào thi đua yêu nước như: Phong trào “Hai giỏi”, “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong đoàn viên đạt kết quả cao. Tỷ lệ CĐCS hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 80%/năm. Trong nhiệm kỳ, toàn ngành đã giới thiệu 222 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Công đoàn ngành đã kết nạp được 649 đoàn viên mới, thành lập 5 CĐCS doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Tuy nhiên, không thể không kể tới những khó khăn của người lao động trong ngành nông nghiệp: mức lương chưa cao, công việc nặng nhọc, ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thời tiết, chưa có nơi ở cho người lao động ở xa đến. Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và chiến tranh... khiến kinh tế khó khăn, đời sống và việc làm của người lao động chịu rất nhiều ảnh hưởng.

NHIỆM KỲ MỚI, THÁCH THỨC MỚI

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn ngành Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Lâm Đồng dồn sức xây dựng đội ngũ, đổi mới hoạt động Công đoàn, thích ứng với thay đổi của ngành nông nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Hương, đại diện Công đoàn ngành chia sẻ, xác định thích ứng trong giai đoạn mới, tổ chức Công đoàn phải thay đổi mọi hoạt động theo hướng thích ứng, linh hoạt. Từ công tác tuyên truyền, định hướng người lao động, công tác thi đua, công tác bảo vệ quyền lợi đều phải uyển chuyển, linh hoạt, ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các mạng xã hội đang bùng nổ. Tất cả mọi hoạt động đều theo hướng lấy đoàn viên, người lao động là trung tâm. Bà Hương cho biết: “Một trong những nhiệm vụ tổ chức Công đoàn chú trọng là đẩy mạnh công tác phát hiện, lựa chọn, tôn vinh điển hình tiên tiến; chú trọng phát hiện các gương điển hình; khen thưởng kịp thời, tập trung cho CNLĐ trực tiếp lao động sản xuất; thực hiện tốt công tác nhân rộng điển hình tiên tiến tại cơ sở, trên đồng ruộng”. Tất cả phục vụ mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên công đoàn, xây dựng đội ngũ người lao động lớn mạnh và xây dựng quan hệ lao động hài hoà trong doanh nghiệp, góp phần thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp & phát triển nông thôn phát triển toàn diện, bền vững và hiện đại.

100% các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Lâm Đồng đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028. Công đoàn ngành đã tiến hành thủ tục công nhận kết quả đại hội. Được biết, Công đoàn ngành Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Lâm Đồng là đơn vị được LĐLĐ tỉnh lựa chọn tổ chức đại hội điểm Khối công đoàn cấp trên cơ sở trực tiếp với mục tiêu rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức đại hội.