Tai nạn giao thông giảm trong 3 tháng đầu năm

NGUYỄN NGHĨA 06:38, 31/03/2023

Tin từ Ban An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng, 3 tháng đầu năm 2023 (số liệu từ 15/12/2022 đến 14/3/2023), trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông, làm 14 người chết, 13 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2022, số vụ giảm 6 vụ (24/30) tức giảm 20%, giảm 5 người chết (14/19) tức giảm 26,32%, số người bị thương giảm 7 người (13/20) tức giảm 35%. 

Trong đó, va chạm giao thông xảy ra 6 vụ, làm bị thương 5 người; tai nạn giao thông ít nghiêm trọng 3 vụ, 2 người bị thương; tai nạn giao thông nghiêm trọng 15 vụ, 14 người chết, 6 người bị thương; không có vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.