Hiệu quả Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

NGỌC NGÀ 06:15, 03/04/2023

Việc chú trọng thực hiện Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở huyện Di Linh đã góp phần xây dựng thế trận an ninh Nhân dân vững chắc, đảm bảo trật tự xã hội (TTXH), thúc đẩy phát triển kinh tế của bà con. 

Việc thực hiện Phong trào TDBVANTQ góp phần tạo ổn định và thúc đẩy sự phát triển trong vùng đồng bào DTTS ở Di Linh
Việc thực hiện Phong trào TDBVANTQ góp phần tạo ổn định và thúc đẩy sự phát triển trong vùng đồng bào DTTS ở Di Linh

Di Linh là địa bàn có số lượng đồng bào DTTS rất lớn với trên 66.000 người (chiếm 41,5% dân số), thuộc 18 dân tộc anh em cùng sinh sống đan xen, chủ yếu là đồng bào DTTS bản địa gốc Tây Nguyên.

Ông Trần Đức Công - Chủ tịch UBND huyện Di Linh, cho biết: Thời gian qua, huyện Di Linh đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và lực lượng công an đẩy mạnh thực hiện Phong trào TDBVANTQ trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn. Thông qua đó để đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến gần với bà con. Từ việc xây dựng phong trào đã từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của bà con. Để bà con nhận thấy rõ âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch mà cảnh giác và chủ động đấu tranh. Đồng thời, tập trung phát triển kinh tế gia đình và đóng góp cho xã hội.

Đại tá Ngô Quốc Huy - Phó Trưởng Công an huyện Di Linh, cho biết thêm: Công an huyện đã phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể của các địa phương triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, động viên bà con tham gia Phong trào TDBVANTQ. Đặc biệt, chú trọng phát huy vai trò của các chức sắc, chức việc trong các tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng dân cư để tham gia xử lý các vấn đề xảy ra trên địa bàn, giải quyết kịp thời những mâu thuẫn trong Nhân dân. Không để xảy ra điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự (ANTT). Từ đó tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các vùng đồng bào DTTS trên địa bàn huyện luôn được giữ vững theo hướng tích cực.

Để đảm bảo ANTT trong vùng đồng bào DTTS, công tác tuyên truyền trong Nhân dân luôn được các đơn vị, địa phương đẩy mạnh thực hiện. Căn cứ vào đặc điểm, tình hình ở các khu vực này, công tác tuyên truyền miệng được áp dụng nhiều nhất. Riêng năm 2022, Công an huyện Di Linh đã phối hợp với các lực lượng tổ chức 86 buổi tuyên truyền pháp luật và phát động Phong trào TDBVANTQ trong các vùng đồng bào DTTS. Riêng những địa bàn có đông đồng bào DTTS như xã Bảo Thuận (90% dân số là người đồng bào DTTS), công tác tuyên truyền càng được thực hiện đậm đặc hơn. Lực lượng nòng cốt làm công tác xây dựng phong trào đã được củng cố. Đồng thời, các địa phương và lực lượng Công an huyện phối hợp chặt chẽ nhằm xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản về ANTT tại các khu vực này. Theo thống kê của Công an huyện Di Linh, đến nay, có 13 mô hình quần chúng tự quản về ANTT trong vùng đồng bào DTTS đang hoạt động có hiệu quả. Nổi bật trong đó có Mô hình “Giáo dân vùng đồng bào DTTS bảo đảm ANTT” ở Thôn 4, xã Tân Châu. Mô hình đã góp phần vận động bà con chấp hành pháp luật, tham gia xây dựng Phong trào TDBVANTQ và Phong trào Toàn dân tham gia tố giác tội phạm. Mô hình này được Công an tỉnh ghi nhận là mô hình tiêu biểu trong công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

Trong năm 2022, đã có 3 tập thể, 5 cá nhân trong vùng đồng bào DTTS ở huyện Di Linh được các cấp ghi nhận và khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào TDBVANTQ trên địa bàn huyện Di Linh. 

Ổn định ANTT là cơ sở quan trọng để bà con vùng đồng bào DTTS tập trung phát triển kinh tế - xã hội. Điều này được minh chứng khi nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp trong vùng đồng bào DTTS có hiệu quả cao. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực này từ 2.463 hộ năm 2016 giảm xuống còn 617 hộ cuối năm 2022.

Những chuyển biến đã có, song bên cạnh đó vẫn còn những vấn đề đặt ra cho huyện Di Linh. Trong đó, phải kể đến việc một số địa phương chưa thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ này nên chưa lôi cuốn được đông đảo bà con tích cực tham gia. 

Để Phong trào TDBVANTQ thật sự thấm sâu, lan toả và lôi cuốn bà con vùng đồng bào DTTS tham gia, huyện Di Linh đã yêu cầu các địa phương huy động sự vào cuộc trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Các đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền trong Nhân dân thường xuyên, liên tục. Nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn, từng cộng đồng dân cư để người dân hiểu và chủ động tham gia. Phát huy vai trò của các chức sắc, chức việc trong tôn giáo, người có uy tín trong các cộng đồng dân cư của bà con người đồng bào DTTS. Đặc biệt, việc xây dựng Phong trào TDBVANTQ trong vùng đồng bào DTTS phải gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của bà con. Bởi khi đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên, bà con các dân tộc sẽ phấn khởi, tin tưởng và đồng hành với chính quyền địa phương, xây dựng phong trào TDBVANTQ nói riêng và chung tay phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói chung.