Đà Lạt tổng rà soát hộ nghèo và cận nghèo

VŨ VĂN 05:22, 21/09/2023

Từ ngày 15/9/2023 đến ngày 30/11/2023, TP Đà Lạt tiến hành tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 trên địa bàn.

Theo đó, tiêu chí xác định hộ nghèo, cận nghèo bình quân theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 đối với khu vực nông thôn, thành thị lần lượt có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1,5 triệu đồng đến 2 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. 

Riêng hộ có mức sống trung bình với thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1,5 triệu đồng đến 2,25 triệu đồng ở khu vực nông thôn; trên 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng ở khu vực thành thị.