Đề xuất dự án giao thông ngoại vùng dân di cư tự do

VŨ VĂN 04:51, 22/09/2023

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lâm Đồng vừa được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thẩm định, đề xuất chủ trương đầu tư dự án đường giao thông ngoại vùng khu quy hoạch dân di cư tự do 179, xã Liêng S'rônh, huyện Đam Rông. 

Theo đó, với tổng kinh phí 135 tỷ đồng, dự án đề xuất giai đoạn 2023-2025 xây dựng toàn tuyến đường giao thông chiều dài 17,8 km - điểm đầu giao với đường đối nội Khu quy hoạch Đạ Mpô, điểm cuối trong Khu quy hoạch dân cư 179, xã Liêng S'rônh. Chiều rộng nền đường 5 m, mặt đường 3,5 m, lề đất mỗi bên 0,75 m. Kết cấu mặt đường và mặt lề bằng bê tông xi măng đá dày 20 cm; lớp móng đường bằng cấp phối đá dăm dày 15 cm.

Mục tiêu dự án nhằm thúc đẩy sản xuất, cải thiện đời sống người dân, góp phần thực hiện tốt công tác quản lý dân cư, quản lý, bảo vệ rừng và ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng giáp ranh của huyện Đam Rông.