Thu hút 5 triệu lao động ngành nghề nông thôn

MẠC KHẢI 04:51, 22/09/2023

Mục tiêu đến năm 2030, toàn tỉnh Lâm Đồng thu hút khoảng 5 triệu lao động ngành nghề nông thôn, thu nhập bình quân tăng 2,5-3 lần so với năm 2020; chiếm 80% lao động qua đào tạo. 

Cùng với đó, toàn tỉnh Lâm Đồng tiếp tục hình thành các vùng nguyên liệu tập trung, đáp ứng 70% nhu cầu phát triển ngành nghề nông thôn, đạt giá trị xuất khẩu trên 6 tỷ USD/năm và tốc độ tăng trưởng khoảng 6-7%/năm.

Để đạt mục tiêu trên, toàn tỉnh Lâm Đồng nhân rộng mô hình liên kết doanh nghiệp - hợp tác xã - người dân, trong đó doanh nghiệp giữ vai trò chủ đạo, hợp tác xã làm trung gian giữa doanh nghiệp và người dân. 

Đồng thời, phát triển công nghiệp hỗ trợ và dịch vụ logistics, khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp, hiệp hội xây dựng các trung tâm sáng tạo, chương trình khởi nghiệp, xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc sản phẩm ngành nghề nông thôn.