Hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực khoa học, công nghệ giữa Lâm Đồng - Phú Yên

QUỲNH UYỂN 06:29, 11/06/2024

Tiếp tục đẩy mạnh chương trình hợp tác giữa hai tỉnh Lâm Đồng và Phú Yên trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng và Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên thống nhất các nội dung hợp tác về: hoạt động quản lý khoa học, công nghệ; quản lý thị trường khoa học, công nghệ (KHCN); khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; ứng dụng chuyển giao KHCN.

Lâm Đồng sẽ chia sẻ với Phú Yên kinh nghiệm ứng dụng khoa học, công nghệ
phát triển nông nghiệp công nghệ cao
Lâm Đồng sẽ chia sẻ với Phú Yên kinh nghiệm ứng dụng khoa học, công nghệ phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Cụ thể, hai tỉnh sẽ chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong việc quản lý các nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh; tổ chức ứng dụng, chuyển giao và nhân rộng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. Lựa chọn kết quả các nhiệm vụ KHCN là thế mạnh của mỗi tỉnh phù hợp với điều kiện tại Lâm Đồng và Phú Yên để chuyển giao, áp dụng tại địa phương như: Quy trình quản lý tổng hợp một số sâu bệnh hại chính trên cây rau, hoa, cây công nghiệp và cây ăn quả; quy trình sản xuất rau, hoa theo hướng công nghệ cao của Hàn Quốc; quy trình công nghệ 4.0 trồng chuối Laba theo hướng hữu cơ; quy trình nuôi trồng nấm ăn, nấm dược liệu (bào ngư xám, linh chi, đông trùng hạ thảo)...

Trao đổi thông tin, kinh nghiệm hoạt động phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường công nghệ, doanh nghiệp KHCN; quản lý nhà nước về năng lượng nguyên tử; các hoạt động về thẩm định công nghệ các dự án đầu tư; hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn trong việc đổi mới công nghệ nhằm nâng cao trình độ và năng lực trong sản xuất để tăng giá trị sản phẩm; các giải pháp nâng cao chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương PII.

Kết nối trong hỗ trợ, tư vấn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và phát triển tài sản trí tuệ như: Hoạt động hỗ trợ xây dựng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản đặc thù của địa phương; chia sẻ về hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ đối với các sản phẩm đã được bảo hộ tại địa phương.

Hưởng ứng tham gia hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; chợ công nghệ và thiết bị; Techmart; các hoạt động kết nối cung - cầu công nghệ,... do hai tỉnh tổ chức.

Trao đổi kinh nghiệm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; giới thiệu một số sản phẩm, giải pháp công nghệ khởi nghiệp sáng tạo nổi bật của Lâm Đồng và Phú Yên đến các doanh nghiệp khởi nghiệp nhằm thúc đẩy hợp tác chuyển giao công nghệ, mở rộng thị trường.

Phối hợp chặt chẽ trong hoạt động ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ. Hợp tác, học tập kinh nghiệm trong việc triển khai công tác bảo tồn, khai thác và phát triển các nguồn gen đặc hữu, tri thức bản địa; ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp (rau, hoa, dược liệu) theo chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm; phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững.