Agribank Lâm Đồng triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2023

LÊ HOA 07:38, 15/01/2023

(LĐ online) - Ngày 14/1/2023, Agribank chi nhánh tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2023.

 Các đơn vị có thành tích hoàn thành xuất sắc toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 nhận khen thưởng
Các đơn vị có thành tích hoàn thành xuất sắc toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 nhận khen thưởng

Năm 2023, mặc dù tình hình trong nước và thế giới có nhiều tác động tiêu cực ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội nói chung; nhưng, Agribank chi nhánh tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 6/6 chỉ tiêu kế hoạch được giao. Đây là năm thứ 4 liên tiếp Agribank Lâm Đồng đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu.

Đến hết năm 2022, Agribank có nguồn vốn huy động đạt gần 15,5 ngàn tỷ đồng, tăng trưởng 12,18%; dư nợ trên 20,8 ngàn tỷ đồng, với tốc độ tăng trưởng là 13,47%; tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,57%.

Đánh giá về kết quả kinh doanh năm 2022, ông Nguyễn Xuân Hoà - Giám đốc Agribank chi nhánh tỉnh Lâm Đồng, cho biết:  Agribank chi nhánh tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời triển khai giải pháp linh hoạt phù hợp với diễn biến thực tế, bám sát tình hình và nghiêm túc chấp hành các văn bản chỉ đạo của Trụ sở chính; giữ vững hoạt động kinh doanh liên tục, an toàn và hiệu quả, bảo toàn được thành quả năm 2021, hoàn thành vượt mức toàn diện 6/6 chỉ tiêu, tín dụng tăng trưởng ngay từ đầu năm và tăng trưởng ổn định trong năm, chất lượng tín dụng được nâng cao, tài chính vững mạnh.

 Các đơn vị có thành tích hoàn thành xuất sắc từng chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 nhận khen thưởng
Các đơn vị có thành tích hoàn thành xuất sắc từng chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 nhận khen thưởng

Bước sang năm 2023, Agribank chi nhánh tỉnh  Lâm Đồng phấn đấu đạt được mục tiêu cơ bản cho cả giai đoạn 2021-2025, với mức tăng nguồn vốn huy động từ 8% trở lên, và tăng dư nợ từ 10% trở lên, thu dịch vụ ngoài tín dụng tăng từ 8% trở lên… Trong đó, việc tỉnh Lâm Đồng triển khai nhiều công trình, dự án lớn, cũng là cơ hội tăng trưởng dư nợ cho Agribank… 

Tuy vậy, Agribank Lâm Đồng cũng xác định những khó khăn thách thức phải vượt qua, như: Dự báo kinh tế thế giới còn khó khăn, phức tạp; nguy cơ suy thoái, vai trò của chính sách tiền tệ trong việc chống lạm phát; đứt gãy chuỗi cung ứng, tình hình dịch bệnh; giá cả nông sản, bất động sản, chứng khoán bấp bênh… sẽ tạo áp lực lên công tác quản lý, công tác chăm sóc khách hàng…

Agribank Lâm Đồng cũng đề ra các giải pháp, nhiệm vụ với mục tiêu giữ vững kết quả, vị thế, truyền thống vốn có; củng cố và xây dựng văn hoá doanh nghiệp, ổn định thu nhập cho người lao động; tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội của địa phương…

Tại Hội nghị, Agribank Lâm Đồng tổ chức khen thưởng các tập thể và cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022. Trong đó, các đơn vị hoàn thành xuất sắc, toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2022 là: Agribank chi nhánh huyện Đơn Dương là đơn vị dẫn đầu, đứng thứ nhì là Agribank chi nhánh huyện Lâm Hà, đứng thứ 3 là Agribank chi nhánh thành phố Đà Lạt và Agribank chi nhánh huyện Đức Trọng.