Công nhận 24 sáng kiến đợt 1 năm 2023

VĂN VIỆT 02:47, 31/01/2023

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm S vừa ký Quyết định công nhận 24 sáng kiến của 23 cá nhân có hiệu quả áp dụng cấp tỉnh đợt 1 năm 2023.

Trong đó, tiêu biểu như ông Nguyễn Trọng Ánh Đông - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy với 2 sáng kiến về giải pháp nâng cao trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối quan hệ với tổ chức Đảng và Nhân dân cư trú; chất lượng công tác tuyển dụng và thi nâng ngạch công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội... Ông Nguyễn Quốc Kỳ - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy với 3 sáng kiến về giải pháp quản lý hiệu quả các hoạt động đối ngoại, quản lý cán bộ, đảng viên đi nước ngoài; chính sách trợ cấp khó khăn đối với cán bộ lãnh đạo chủ chốt đương chức và nghỉ hưu; quy trình thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ, đảng viên và quần chúng có nguyện vọng kết nạp Đảng...