Đam Rông: Phát triển 11 chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm

T.T.HIỀN 06:41, 12/01/2023

Năm 2022, trên địa bàn huyện Đam Rông phát triển thêm 2 chuỗi liên kết sản xuất với trên 120 hộ tham gia chuỗi; nâng tổng số chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm lên thành 11 chuỗi (tăng 22% so với cùng kỳ) với tổng hộ tham gia trên 800 hộ, sản lượng nông sản qua chuỗi trên 9.500 tấn. Trong đó, có một số chuỗi hoạt động tương đối hiệu quả và đang mở rộng các liên kết như: chuỗi dâu tằm Duy Phương xã Đạ R’sal, chuối laba xã Đạ K’nàng, rau, hoa công nghệ cao Đạ K’nàng và chuỗi sản xuất rau thương phẩm Phi Liêng.... 

Việc phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị góp phần quan trọng trong việc giải bài toán về chất lượng nông sản, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển nông nghiệp một cách bền vững trước những biến động của thị trường.