Đơn Dương: Ngành Chăn nuôi phát triển mạnh

T.HỒNG 06:42, 12/01/2023

Theo UBND huyện Đơn Dương, năm 2022 vừa qua, ngành Chăn nuôi của huyện có nhiều thuận lợi, không xảy ra dịch bệnh nên đàn gia súc, gia cầm của huyện phát triển ổn định và đạt nhiều chỉ tiêu, kế hoạch.

Tính đến cuối năm 2022, toàn huyện Đơn Dương có đàn trâu 2.380 con, tăng 6% so với kế hoạch; đàn bò sữa có 16.400 con; trong đó, các hộ nông dân chăn nôi 12.028 con và đàn bò sữa do các doanh nghiệp quản lý, kinh doanh là 4.372 con; đàn bò thịt trong toàn huyện có 14.200 con, vượt 14% kế hoạch; đàn heo trong toàn huyện 9.400 con; đàn gia cầm 147.800 con.

Công tác tiêm phòng các loại dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm của huyện Đơn Dương được ngành Thú y quan tâm chu đáo; tổ chức tiêm ngừa định kỳ và đã hướng dẫn kiến thức cơ bản cho các hộ nông dân tự chăm sóc…

Đặc biệt, UBND huyện Đơn Dương đã ban hành các kế hoạch chỉ đạo việc di dời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi các khu vực không được phép chăn nuôi, nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh. Đến nay, thị trấn D’ran không còn hộ nào chăn nuôi sai quy định; thị trấn Thạnh Mỹ đang thực hiện di dời 168 hộ tại 7 tổ dân phố chăn nuôi ra khỏi khu vực đông dân cư…