Thành lập mới 77 doanh nghiệp

C.THÀNH 01:48, 02/02/2023

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng, trong tháng 1/2023, trên địa bàn tỉnh có 77 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký 668,3 tỷ đồng, giảm 22,2% về số doanh nghiệp và giảm 84,1% về vốn đăng ký so với cùng kỳ. 

Ngoài ra, có 232 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 30,3% so với cùng kỳ và có 12 doanh nghiệp giải thể, giảm 50% so với cùng kỳ. Có 82 doanh nghiệp hoạt động trở lại, giảm 29,9% so cùng kỳ. Bên cạnh đó, trong tháng, trên địa bàn tỉnh có 4 dự án được điều chỉnh nội dung dự án đầu tư. Chưa có dự án được cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc bị thu hồi, chấm dứt hoạt động đầu tư.