Lâm Hà: Bảo hiểm 351 ha canh tác cà phê và chăn nuôi 29 con bò

MẠC KHẢI 05:40, 15/06/2023

Qua rà soát ban đầu, huyện Lâm Hà đề xuất 299 hộ dân tham gia Bảo hiểm nông nghiệp trên tổng diện tích canh tác gần 351 ha cà phê và chăn nuôi 29 con bò. 

Cụ thể, tham gia bảo hiểm nông nghiệp trên địa bàn xã Đạ Đờn có 237 hộ nghèo, cận nghèo và hộ khác canh tác gần 321,2 ha cà phê và chăn nuôi 29 con bò. 

Và địa bàn thị trấn Đinh Văn có 29,8 ha canh tác cà phê của 62 hộ nghèo, cận nghèo, hộ khác tham gia bảo hiểm nông nghiệp.

Trong đó, địa bàn xã Đạ Đờn có 9 hộ vừa canh tác cà phê vừa chăn nuôi bò. Hộ tham gia bảo hiểm nhiều nhất diện tích cà phê với 6 ha, ít nhất với 1.000 m2