Bổ nhiệm ông Nguyễn Phục Quốc giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng

PHẠM LÊ 11:49, 14/09/2023

(LĐ online) - Ngày 14/9, ông Đinh Minh Quý - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Phục Quốc - Giám đốc Công ty TNHH Quốc Hương, Chủ tịch Chi hội Doanh nghiệp huyện Lạc Dương, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2020-2025, kiêm Trưởng ban Xúc tiến thương mại và phụ trách công tác thể thao, văn nghệ của Hiệp hội.

Ông Nguyễn Phục Quốc (phải) nhận quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng từ ông Đinh Minh Quý
Ông Nguyễn Phục Quốc (phải) nhận quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng từ ông Đinh Minh Quý

Theo ông Đinh Minh Quý - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng: Việc bổ nhiệm và phân công nhiệm vụ đối với ông Nguyễn Phục Quốc nhằm kiện toàn bộ máy của Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng; đồng thời, góp phần tăng cường các hoạt động của Hiệp hội một cách toàn diện, đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ của Hiệp hội trong tình hình mới.

Tính đến thời điểm hiện tại, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng đang có 6 Phó Chủ tịch.