Cát Tiên: Thu ngân sách 9 tháng đầu năm đạt 36,6 tỷ đồng

HOÀNG SA 05:21, 21/09/2023

Theo UBND huyện Cát Tiên, trong 9 tháng năm 2023, tình hình chính trị, kinh tế - xã hội trên địa bàn tiếp tục ổn định và phát triển, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 36,6 tỷ đồng, đạt 75% kế hoạch tỉnh giao; tổng diện tích gieo trồng 19.000 ha, tăng 0,7% so với cùng kỳ và đạt trên 98% kế hoạch năm, tổng sản lượng lương thực đạt 53.000 tấn, tăng 3,4% so với cùng kỳ và đạt trên 87% so với kế hoạch năm. Thực hiện cải tạo, chuyển đổi vườn hộ, vườn tạp, xây dựng vườn mẫu, đến nay, trên địa bàn huyện có 69 vườn mẫu đã được công nhận và triển khai lập hồ sơ xây dựng thêm 20 vườn mẫu đem lại giá trị thu nhập cao cho người nông dân góp phần giảm diện tích canh tác nông nghiệp thu nhập dưới 50 triệu đồng/ha.