Hội Nông dân Lâm Đồng kết nạp hơn 14.000 hội viên

D.Q 05:20, 21/09/2023

Thông tin từ Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, toàn tỉnh đã kết nạp được 14.086 hội viên mới, nâng số hội viên toàn tỉnh hiện nay là 156.941 hội viên, đạt 85,2 % so với tổng số hộ nông nghiệp. Hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên đạt 80%. Toàn tỉnh hiện có 1.298 chi hội nông dân, giảm 90 chi hội so với đầu nhiệm kỳ do sáp nhập địa bàn hành chính; có 1.245 tổ hội (giảm 898 tổ hội), chủ yếu là các nông hộ cư trú cùng địa bàn dân cư quy mô nhỏ nên các hội viên sinh hoạt ở tổ có điều kiện gần gũi, trao đổi những kinh nghiệm trong sản xuất, đời sống, hướng dẫn nhau cách làm ăn để phát triển kinh tế đạt hiệu quả. Hoạt động của các chi hội, tổ hội được củng cố và nâng cao chất lượng, xứng đáng là cầu nối giữa hội viên nông dân với tổ chức Hội; là nơi hành động thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy đảng, hoạt động Hội và phong trào nông dân.