Hội nghị lần thứ nhất Hội đồng điều phối vùng Tây Nguyên sẽ diễn ra tại Lâm Đồng vào ngày 20/9

PHẠM LÊ 07:59, 19/09/2023

(LĐ online) - Ngày 20/9/2023, tại Hội trường Tỉnh ủy - số 10 Lê Hồng Phong (thành phố Đà Lạt), sẽ diễn ra Hội nghị lần thứ nhất Hội đồng điều phối vùng Tây Nguyên.

Các tỉnh vùng Tây Nguyên đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư. Trong ảnh: Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh - ông Madan Mohan Sethi, trả lời phỏng vấn về tiềm năng của vùng Tây Nguyên với thị trường Ấn Độ trên 1 tỷ dân
Các tỉnh vùng Tây Nguyên đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư. Trong ảnh: Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh - ông Madan Mohan Sethi, trả lời phỏng vấn về tiềm năng của vùng Tây Nguyên với thị trường Ấn Độ trên 1 tỷ dân

Hội nghị được tổ chức nhằm thực hiện Công điện số 1338/VPCP-CĐ ngày 17/9/2023 của Văn phòng Chính phủ và Văn bản số 7666/BKHĐT-KTĐPLT ngày 18/9/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Hội nghị do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Tây Nguyên chủ trì; tham dự còn có đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương; các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh vùng Tây Nguyên; cùng một số lãnh đạo sở, ban, ngành, địa phương thuộc các tỉnh vùng Tây Nguyên.

Hội nghị sẽ thảo luận về dự thảo Kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2023 của Hội đồng điều phối vùng Tây Nguyên.

Hội đồng Điều phối vùng Tây Nguyên được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 827/QĐ-TTg thành lập ngày 11/7/2023, nhằm đổi mới cơ chế điều phối vùng, thúc đẩy kinh tế - xã hội của vùng phát triển nhanh, bền vững, bảo vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Hội đồng điều phối vùng là tổ chức phối hợp liên ngành thực hiện chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, điều phối, giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành về liên kết vùng, phát triển bền vững vùng Tây Nguyên.

Hội đồng do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm Chủ tịch, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Phó Chủ tịch Thường trực; Bộ trưởng các bộ: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

Các ủy viên là Thứ trưởng và tương đương của các bộ và cơ quan ngang Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, Thông tin và Truyền thông, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ; Chủ tịch UBND các tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng.