Toàn tỉnh phấn đấu đạt 30 sản phẩm OCOP 5 sao

VĂN VIỆT 05:21, 21/09/2023

Trong lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế đến năm 2030, ngành Nông nghiệp Lâm Đồng phấn đấu đạt 30 sản phẩm OCOP 5 sao (cấp quốc gia) và 300 sản phẩm OCOP 3 - 4 sao (cấp huyện, cấp tỉnh). 

Cùng thời gian này, toàn tỉnh phát triển 90.000 ha ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, trong đó ít nhất 3.000 ha nông nghiệp thông minh, tuần hoàn, chiếm tỷ lệ 50% diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế về an toàn thực phẩm. 
 
Đồng thời, mở rộng hoạt động 300 chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ, góp phần đạt tỷ lệ nông sản toàn tỉnh qua sơ chế, chế biến trên 90%. 

Riêng giai đoạn năm 2025 - 2030, toàn tỉnh hình thành và đi vào hoạt động 1 - 3 trung tâm logistics phục vụ thu mua và phân phối các sản phẩm rau, hoa.