Phân bổ gần 87,8 tỷ đồng vốn xây dựng nông thôn mới

MẠC KHẢI 06:25, 20/11/2023

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng vừa lên dự toán gần 87,8 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới đợt 1/2024 trên địa bàn. 

Trong đó, phân bổ nhiều nhất với hơn 23 tỷ đồng hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm. 

Còn lại phân bổ mỗi hạng mục từ 924 triệu đồng đến hơn 9,2 tỷ đồng gồm: Đào tạo cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế nông thôn; chương trình OCOP; chuyển đổi số; phát triển vùng nguyên liệu tập trung; tổ chức sản xuất hiệu quả; phát triển du lịch nông thôn; đào tạo nghề nông thôn; bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống gắn với phát triển du lịch nông thôn; xây dựng cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp, an toàn...Liên kết hữu ích