''Chạy nước rút'' giải ngân vốn đầu tư công

HOÀNG SA 07:23, 28/12/2023

(LĐ online) - Trong những ngày cuối năm 2023, tại nhiều địa phương, các đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ thi công; đồng thời, thực hiện nghiệm thu, thanh toán, thu hồi tạm ứng vốn đầu tư ngay khi có khối lượng nhằm giải ngân số tiền ngân sách đã bố trí. Cùng với đó, các đơn vị tập trung làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án, để có thể triển khai thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 ngay từ đầu năm, không để chậm trễ.

Trường Mầm non thị trấn Đạ Tẻh đang được khẩn trương hoàn thiện trong năm 2023
Trường Mầm non thị trấn Đạ Tẻh đang được khẩn trương hoàn thiện trong năm 2023

Ghi nhận tại huyện Đạ Tẻh, để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, quyết tâm thực hiện giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 theo chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình công cộng huyện Đạ Tẻh đã và đang đôn đốc, thúc đẩy các nhà thầu tăng ca, tăng nhân lực, máy móc, phương tiện; đồng thời, tập kết vật tư bố trí cán bộ giám sát, kiểm tra đặc biệt là các dự án kết thúc năm 2023 để đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Ông Phương Văn Cường - Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình công cộng huyện Đạ Tẻh cho biết, năm 2023, tính đến thời điểm hiện tại, đơn vị đang triển khai thực hiện 30 công trình với tổng mức đầu tư 1.007,06 tỷ đồng; trong đó, tổng nguồn vốn bố trí năm 2023 là 256.818 tỷ đồng, giải ngân đến thời điểm hiện tại đạt 201,34 tỷ đồng, đạt tỷ lệ giải ngân 78,4%. Hiện nay, huyện Đạ Tẻh đang phấn đấu đến 31/12 sẽ thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu giải ngân của tỉnh đề ra là 95%.

Để thực hiện được mục tiêu trên, đơn vị đã chủ động phối hợp chính quyền địa phương và các nhà thầu thi công nhằm tháo gỡ các kho khăn vướng mắc. Thực hiện rà soát lại toàn bộ các dự án đầu tư, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của các dự án vốn đầu tư công; trong đó, trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện các dự án đến cuối năm đạt kế hoạch đề ra. Đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, vi phạm chất lượng công trình, chậm lập và giao nộp thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành và vi phạm các điều khoản theo hợp đồng đã ký kết.

Đặc biệt, hiện nay, đơn vị đã và đang chỉ đạo cho đơn vị cử cán bộ kỹ thuật, túc trực thường xuyên tại các công trình trọng điểm để đốc thúc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Trong đó, các nhà thầu đang thực hiện tăng ca đêm để hoàn thiện dự án định canh định cư thôn Con Ó, xã Mỹ Đức.

Tăng tốc thi công dự án đường ĐH 90
Tăng tốc thi công dự án đường ĐH 90

Ông Nguyễn Hoàng Minh - Phó Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh cho biết, để đạt được mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 trên địa bàn, UBND huyện đã tăng cường công tác chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm chính trị về đầu tư công, tập trung tuyên truyền sâu rộng để người dân kịp thời nắm bắt được các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về các dự án trên địa bàn huyện.

Mặt khác, UBND huyện Đạ Tẻh thường xuyên kiểm tra giám sát trong suốt quá trình thực hiện dự án, nắm bắt thông tin, tham khảo ý kiến Nhân dân vùng hưởng lợi. Kịp thời phát hiện khắc phục những thiếu sót và nghiêm khắc kiểm điểm và xử lý các trường hợp làm trái với quy định của Nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

Trong khi đó, tại huyện Cát Tiên, trong năm 2023, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình công cộng huyện Cát Tiên được bố trí kế hoạch vốn là 252,116 tỷ đồng; trong đó, chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023 là 44,09 tỷ đồng. Đến ngày 26/12/2023, đơn vị đã giải ngân đạt 152,5/178,2 tỷ đồng, đạt 85,5% kế hoạch vốn ngân sách Trung ương và tỉnh. Ước đến 31/12/2023, giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn đạt đạt 90,1%.

Đơn vị thi công Công ty TNHH Bá Trí đẩy nhanh thi công công trình đường vành đai ven sông Đồng Nai
Đơn vị thi công Công ty TNHH Bá Trí đẩy nhanh thi công công trình đường vành đai ven sông Đồng Nai

Ông Đinh Xuân Hưng - Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Công trình công cộng huyện Cát Tiên, mặc dù, kết quả giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn năm 2023 đã có những khởi sắc, tuy nhiên vẫn chưa đạt như kỳ vọng đã đề ra. Công tác giải ngân vốn đầu tư công chậm, nhất là các công trình nguồn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án còn chậm, kéo dài ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản như: xây dựng đường vành đai ven sông Đồng Nai; đường 3L và đường 3K, thị trấn Cát Tiên; đường ĐH 90.

Một tín hiệu khởi sắc là hiện nay, việc giải phóng mặt bằng các công trình trên địa bàn huyện Cát Tiên đã cơ bản hoàn thành; người dân tại các vùng có dự án triển khai đều đồng tình hiến đất, di dời công trình kiến trúc để việc thi công được thuận lợi. Tiêu biểu như trường hợp như hộ ông Nguyễn Văn Định (Tổ dân phố 12, thị trấn Cát Tiên) hiến gần 350 m2 đất, hộ ông Lê Quốc Trình (Tổ dân phố 12, thị trấn Cát Tiên) hiến 150 m2 đất, đồng hành cùng chính quyền địa phương, đơn vị chủ đầu tư để triển khai thi công công trình đường vành đai ven sông Đồng Nai.

Hiện nay, đơn vị thi công là Công ty TNHH Bá Trí cũng đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động hàng chục cán bộ, công nhân của đơn vị ngày đêm thi công, bảo đảm thi công theo tiến độ công trình. Mặt khác, khi triển khai, thực hiện dự án, đơn vị cũng luôn chú trọng đến công tác thông tin, tuyên truyền thông qua việc cắm bảng thông tin dự án hai bên đường dẫn vào dự án để thông tin cho người dân được biết về quy mô đầu tư, tiến độ triển khai công trình.

Theo ông Đinh Xuân Hưng, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn, đảm bảo theo kế hoạch tỉnh giao, đơn vị chủ đầu tư đã và đang tập trung đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ và tăng cường trách nhiệm giám sát của chủ đầu tư đối với các công trình xây dựng cơ bản; tập trung cho công tác giải ngân khối lượng đối với các công trình chuyển tiếp và các công trình khởi công mới. Đồng thời, đơn vị cũng tập trung quyết liệt thực hiện quyết toán vốn hoàn thành đưa công trình vào sử dụng ngay sau khi nghiệm thu công trình, tránh tình trạng tồn tại kéo dài. Bên cạnh đó, áp dụng biện pháp xử phạt các nhà thầu làm ảnh hưởng đến thời gian lập báo cáo quyết toán...