Duy trì công tác tiếp doanh nghiệp, nhà đầu tư định kỳ hằng tháng

VIẾT TRỌNG 06:23, 27/12/2023

UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong năm 2023, lãnh đạo tỉnh luôn duy trì việc tiếp và làm việc định kỳ với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh mỗi tháng 1 lần.

Đồng thời, thực hiện Công điện số 470/CĐ-TTg ngày 26/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. 

Theo đó, từ đầu năm đến nay, lãnh đạo tỉnh đã tiếp và chỉ đạo giải quyết khó khăn cho 90 lượt kiến nghị của 46 doanh nghiệp; nội dung trả lời của các cơ quan, ý kiến của các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại buổi làm việc được tổng hợp, giao các cơ quan, địa phương có liên quan thực hiện, xử lý kịp thời.