Toàn tỉnh có 554 hợp tác xã

TUẤN HƯƠNG 00:07, 02/04/2024

Theo thống kê, đến nay, toàn tỉnh Lâm Đồng có 554 Hợp tác xã (HTX) với trên 73.000 thành viên, tăng 9,7% số lượng HTX và tăng 6% số lượng thành viên so với cùng kỳ năm 2023. Tổng số vốn hoạt động của các HTX hơn 11.000 tỷ đồng. Cùng với đó toàn tỉnh có 5 Liên hiệp HTX với sự tham gia của 29 HTX thành viên và 403 Tổ hợp tác. 

Trong thời gian qua, Liên minh HTX Lâm Đồng đã xây dựng và nhân rộng mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số... hình thành nhiều chuỗi liên kết sản phẩm giữa các HTX; đồng thời đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phát triển HTX, Liên hiệp HTX.