Vẻ đẹp mùa hoa quỳ

LÊ ĐĂNG KHOA 06:15, 16/11/2023
Vẻ đẹp mùa hoa quỳ. Ảnh: Lê Đăng Khoa
Vẻ đẹp mùa hoa quỳ. Ảnh: Lê Đăng Khoa