Công chức được nghỉ không lương theo quy định nào?

02:06, 15/01/2023

Ông Trần Đức Quý (Hà Tĩnh) là công chức, công tác ở cấp Sở được 9 năm, nay ông muốn nghỉ không lương 6 tháng. Ông Quý hỏi, hiện có quy định hay văn bản nào cho phép công chức được nghỉ không lương với thời gian nhất định không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 13 Luật Cán bộ, công chức năm 2008, cán bộ, công chức được nghỉ hằng năm, nghỉ lễ, nghỉ để giải quyết việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.

Do đó, việc nghỉ không hưởng lương được thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động và do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý, sử dụng công chức quyết định.

(Theo Chinhphu.vn)