Thu hồi diện tích rừng dự án của 3 doanh nghiệp

MẠC KHẢI     07:45, 09/01/2023

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa lên kế hoạch chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thu hồi các diện tích rừng dự án của 3 doanh nghiệp trên địa bàn. 

Cụ thể thu hồi gồm: gần 200,5 ha diện tích rừng lá kim, lá rộng thường xanh, rừng trồng thông 3 lá của Công ty Cổ phần Đầu tư Vĩnh Tuyền Lâm; hơn 10,5 ha rừng cây sao trồng năm 1996, rừng lồ ô, cây gỗ tự nhiên, rừng lồ ô và cây gỗ tái sinh của Công ty Cổ phần Lộc Châu; hơn 10,4 ha rừng thông trồng năm 1983 của Công ty TNHH Đầu tư Đăng Lộc. 

Được biết, trong tháng 9 và 10 năm 2022, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định thu hồi các diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp thuộc đối tượng rừng sản xuất và đất quy hoạch ngoài lâm nghiệp của 3 doanh nghiệp đầu tư nói trên.