Bảo Lâm: Giải tỏa hơn 30,6 ha đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép

KHÁNH PHÚC 06:08, 27/10/2023

Ngày 25/10, UBND huyện Bảo Lâm cho biết, từ đầu năm đến nay, địa phương đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với các đơn vị chủ rừng tập trung xử lý nghiêm các vụ việc lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép theo phương châm “phát hiện sớm, giải tỏa ngay”.

Đến nay, các ngành chức năng và các đơn vị chủ rừng đã tổ chức giải tỏa cây trồng vật kiến trúc lấn chiếm trái phép trên 30,66 ha đất lâm nghiệp; đồng thời, phá dỡ 6 nhà chòi có diện tích 126,7 m2 cùng hàng trăm mét hàng rào mà người dân xây dựng trái phép để lấn chiếm đất lâm nghiệp.

Trong các đơn vị chủ rừng, thì Ban Quản lý Rừng phòng hộ Đam Bri là đơn vị thực hiện công tác giải tỏa diện tích rừng, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm nhiều nhất với hơn 27,8 ha tập trung tại các xã Lộc Phú, Lộc Nam, Lộc Tân và B’Lá. Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bắc đã giải tỏa hơn 2,1 ha đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép. 

Cùng với việc giải tỏa đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, huyện Bảo Lâm cũng tập trung thực hiện công tác trồng rừng, cây phân tán trên địa bàn. Đến nay, huyện Bảo Lâm đã trồng rừng tập trung được 188,2 ha (tương đương 382.612 cây). Trong đó, trồng rừng sau khai thác trắng 79,39 ha; trồng rừng trên đất trống và sau giải tỏa 99,58 ha; trồng rừng tạo dải phân cách 5,7 ha và trồng rừng bán ngập 3,53 ha. Ngoài ra, toàn huyện cũng đã trồng hơn 646.190 cây xanh, cây phân tán và cây đa mục đích các loại.