Đức Trọng: 20 vụ vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ rừng

N.MINH 06:12, 24/10/2023

Trong 9 tháng đầu năm, trên địa bàn huyện Đức Trọng xảy ra 20 vụ vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ rừng (số vụ xác định đối tượng là 15 vụ; chưa xác định được đối tượng vi phạm 5 vụ), giảm 1 vụ (tương đương với 4,8% số vụ) so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng số vụ đã xử lý là 19 vụ, trong đó xử lý hành chính là 17 vụ, xử lý hình sự 2 vụ; tổng thu nộp ngân sách là hơn 73 triệu đồng và tịch thu tang vật gồm: 40,304 m3 gỗ các loại, 50 kg ngo dầu; 1 xe ô tô, 2 xe gắn máy độ chế, 2 máy cưa xăng và 3 công cụ khác.

Ngoài ra, trong tháng 9, trên địa bàn huyện xảy ra 6 vụ lấn, chiếm đất rừng trái pháp luật với diện tích 15.352 m2. Lũy kế đến nay tại Đức Trọng xảy ra 51 vụ vi phạm với diện tích thiệt hại 82.817 m2.