Thị trấn Ðạ Tẻh: Nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo trong xây dựng Phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc

HOÀNG SA 06:24, 24/01/2024

Những năm qua, công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thị trấn Đạ Tẻh được củng cố, gắn kết chặt chẽ với các phong trào và đã huy động sự tích cực tham gia của cả hệ thống chính trị và quần chúng Nhân dân, nhất là trong việc xây dựng các mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo.

Mô hình “Camera an ninh” tại thị trấn Đạ Tẻh đã phát huy hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa, kiềm chế phạm pháp hình sự
Mô hình “Camera an ninh” tại thị trấn Đạ Tẻh đã phát huy hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa, kiềm chế phạm pháp hình sự

Trong năm 2023, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn thị trấn Đạ Tẻh được thực hiện trong bối cảnh có nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự quyết tâm và nỗ lực cố gắng vượt bậc của cả hệ thống chính trị, của toàn thể Nhân dân, các nhiệm vụ công tác của thị trấn hầu hết đều đạt và vượt các chỉ tiêu được giao. Đặc biệt, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tiếp tục được giữ vững ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, phạm pháp hình sự được kiềm chế 10 vụ, vi phạm an ninh trật tự ở cơ sở giảm 25% số vụ, tệ nạn xã hội không xảy ra, tai nạn giao thông được kiềm chế...

Ông Trần Thế Hoàng - Chủ tịch UBND thị trấn Đạ Tẻh cho biết, để đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, UBND thị trấn đã chỉ đạo cho các đơn vị nghiệp vụ ứng dụng các thành tựu của khoa học công nghệ vào công tác đảm bảo an ninh trật tự. Cụ thể, UBND thị trấn đã chỉ đạo Công an phối hợp với Hội Cựu chiến binh triển khai và hoàn thành xây dựng Mô hình “Camera an ninh” khép kín trên toàn địa bàn với tổng số 451 mắt camera; trong đó, 339 mắt camera sẵn có của các hộ gia đình tham gia mô hình và 112 mắt camera công cộng do Nhân dân đóng góp kinh phí với tổng số tiền 436,8 triệu đồng.

Việc thực hiện mô hình đã nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của quần chúng Nhân dân gắn với phòng ngừa, răn đe các đối tượng; hỗ trợ công tác nắm tình hình, điều tra, khám phá các vụ việc về an ninh trật tự, hỗ trợ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thay thế công tác tuần tra ở cơ sở vào một số thời điểm... Tính từ tháng 6/2022 đến nay, thông qua hoạt động của mô hình, các đơn vị đã phát hiện 2 vụ phạm pháp hình sự và 1 vụ vi phạm hành chính về hành vi trộm cắp tài sản, hỗ trợ xác minh, điều tra 3 vụ phạm pháp hình sự về hành vi cố ý gây thương tích, 2 vụ tai nạn giao thông, 17 vụ việc liên quan đến quản lý trật tự đô thị, 37 đối tượng sử dụng xe độ, chế tham gia giao thông, 9 vụ việc liên quan đến mâu thuẫn trong sinh hoạt giữa các hộ dân, điều hướng cho 43 buổi tuần tra, mật phục...

Bên cạnh đó, trên địa bàn thị trấn Đạ Tẻh cũng đang triển khai thực hiện có hiệu quả Mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”. Đến nay, thị trấn Đạ Tẻh đã thành lập 56 mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy ” với sự tham gia của 448 hộ gia đình, kinh phí do các hộ gia đình thành viên tự đóng góp với tổng số tiền 241,5 triệu đồng. Đây là mô hình đầu tiên, chuyên biệt về công tác phòng cháy, chữa cháy - cứu nạn cứu hộ; trong đó, đã tổ chức 2 đợt diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy - cứu nạn cứu hộ ở mức độ 1 và 100% thành viên tham gia mô hình đã được tập huấn, huấn luyện chuyên sâu. Qua hoạt động của mô hình, công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, không nảy sinh các tình huống liên quan đến cháy, nổ, tai nạn.

Theo ông Trần Thế Hoàng, những năm qua, Đảng ủy, UBND thị trấn Đạ Tẻh đã luôn nhận thức rõ vai trò, vị trí và quan trọng của quần chúng Nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Trên cơ sở đó, các đơn vị đã tập trung khai thác triệt để các ứng dụng của các mạng xã hội, như zalo, facebook... để thiết lập các tài khoản như Mô hình “Zalo kết nối - phòng, chống tội phạm” nhằm phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận nhanh chóng và rộng rãi, vừa kịp thời tiếp nhận, giải quyết các thông tin, phản ánh của Nhân dân có nội dung liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Trong thời gian tới, thị trấn Đạ Tẻh sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm của hệ thống chính trị thị trấn, gắn đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự. Thường xuyên đổi mới nội dung tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên cơ sở hệ thống hóa các quy định của pháp luật về an ninh trật tự, biên tập nội dung theo hướng phù hợp với từng địa bàn, lĩnh vực và đối tượng cụ thể, chú trọng đến nhu cầu nắm bắt và năng lực tiếp nhận thông tin của đối tượng được tuyên truyền; lồng ghép tuyên truyền các quy định của pháp luật nhằm đáp ứng nhu cầu nắm bắt thông tin và thu hút sự quan tâm, theo dõi của Nhân dân…