Kiểm tra hoạt động nạo vét cục bộ 2 lòng hồ thuỷ điện do vi phạm nhiều quy định

CHÍNH PHONG 18:07, 21/02/2024

(LĐ online) - Ngày 21/2, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì việc xem xét đề nghị của UBND huyện Bảo Lâm đối với hoạt động nạo vét cục bộ lòng hồ thủy điện Đa Siat và Đam M'ri của Công ty TNHH Cà phê Thuận Dung.

Lòng hồ thủy điện Đa M’Bri nằm trên địa bàn xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm và xã Phước Lộc, huyện Đa Huoai và xã Triệu Hải, huyện Đạ Tẻh. Ảnh: Công ty cổ phần thủy điện Miền Nam

Theo báo cáo từ UBND huyện Bảo Lâm, doanh nghiệp nêu trên hoạt động theo giấy phép đã được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp, nhưng chưa thực hiện đầy đủ các nội dung quy định theo giấy phép được cấp và quy định về bảo vệ môi trường đối với hoạt động nạo vét.

Cụ thể, chưa cắm mốc, xác định phạm vi ranh giới khu vực nạo vét và các bãi tập kết cát theo phương án nạo vét đã được UBND tỉnh cấp phép. Chưa thực hiện hạ tầng các công trình bảo vệ môi trường trước khi đi vào hoạt động gồm: chưa xây dựng hệ thống thoát nước mưa, hệ thống hồ lắng, kho lưu chứa chất thải nguy hại, đê bao xung quanh tại các bãi tập kết, bãi chứa.

Công ty TNHH Cà phê Thuận Dung chưa thực hiện công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt kết quả thẩm định theo quy định. Ngoài ra, doanh nghiệp này cũng chưa được UBND tỉnh cấp giấy phép môi trường trong hoạt động nạo vét cục bộ và các hoạt động tại lòng hồ thủy điện Đam B'ri và lòng hồ thuỷ điện Đa Siat.

UBND huyện Bảo Lâm đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo các sở ngành liên quan kiểm tra dự án nạo vét cục bộ tại 2 hồ thủy điện này đối với công ty TNHH Cà phê Thuận Dung.