Khẩn trương xử lý dứt điểm các công trình sai phạm tại khu nhà liền kề ở xã Lộc Thành

NGUYỄN QUÂN 18:41, 11/06/2024

(LĐ online) - Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng đối với UBND huyện Bảo Lâm và các cơ quan liên quan về việc khẩn trương kiểm tra, xử lý dứt điểm các sai phạm liên quan đến các công trình xây dựng khu nhà liền kề tại Thôn 10A (xã Lộc Thành) mà báo chí phản ánh.

UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo UBND huyện Bảo Lâm và các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý dứt điểm các công trình sai phạm thuộc khu nhà liền kề Thôn 10A (xã Lộc Thành)
UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo khẩn trương kiểm tra, xử lý dứt điểm các công trình sai phạm thuộc khu nhà liền kề tại Thôn 10A (xã Lộc Thành)

Theo đó, ngày 6/6, vừa qua, sau khi xem xét các báo cáo của Sở Xây dựng và UBND huyện Bảo Lâm về việc kiểm tra, xử lý công trình theo thông tin báo chí phản ánh tại Thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng xét thấy: Mặc dù ngày 22/4/2024, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo kiểm tra, xử lý vụ việc nhưng đến nay UBND huyện Bảo Lâm chậm xác định hành vi vi phạm; chưa lập hồ sơ, thủ tục xử lý vi phạm hành chính về xây dựng theo quy định của pháp luật; việc tổ chức kiểm điểm, có hình thức xử lý nghiêm trách nhiệm của lãnh đạo UBND xã Lộc Thành, các tổ chức và cá nhân có liên quan chưa đảm bảo theo chỉ đạo.

Từ thực tế đó, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu UBND huyện Bảo Lâm tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm hành chính trong việc xây dựng các công trình tại Thôn 10A, xã Lộc Thành và các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3100/UBND-XD ngày 22/4/2024; định kỳ hàng tuần báo cáo kết quả thực hiện về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Giao UBND huyện Bảo Lâm tăng cường các biện pháp thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 10/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch số 8232/KH-UBND ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 10/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời, thực hiện nghiêm các nội dung khác có liên quan theo chỉ đạo của UBND tỉnh nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng và trật tự đô thị trên địa bàn, không để phát sinh các trường hợp tương tự.

Để đảm bảo công tác kiểm tra, xử lý các sai phạm đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Xây dựng tiếp tục theo dõi, đôn đốc UBND huyện Bảo Lâm tổ chức thực hiện. Từ đó, tổng hợp tình hình, kết quả xử lý vi phạm và báo cáo UBND tỉnh.