Hơn 57 ha rừng bị phá

06:01, 03/01/2020

Theo số liệu tập hợp của phóng viên, trong năm 2019, lực lượng chức năng Lâm Đồng đã phát hiện 735 vụ vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ rừng, gây thiệt hại hơn 57 ha rừng và gần 3.838 m3 gỗ các loại. 

 

Theo số liệu tập hợp của phóng viên, trong năm 2019, lực lượng chức năng Lâm Đồng đã phát hiện 735 vụ vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ rừng, gây thiệt hại hơn 57 ha rừng và gần 3.838 m3 gỗ các loại. 
 
So sánh với cùng kỳ năm 2018, giảm 165 vụ; diện tích thiệt hại do phá rừng giảm hơn 5 ha; lâm sản thiệt hại tăng hơn 145 m3. Đã xử lý hành chính 611 vụ, hình sự 58 vụ, thu nộp ngân sách hơn 4,6 tỷ đồng.
 
Đáng kể có 49 vụ vi phạm nổi cộm, tăng 14 vụ so với năm 2018. Cụ thể xảy ra trên các địa bàn huyện Đam Rông (18 vụ), huyện Lâm Hà (10 vụ); huyện Đức Trọng (8 vụ); huyện Di Linh (4 vụ); huyện Bảo Lâm (2 vụ); huyện Lạc Dương (2 vụ); Đà Lạt (3 vụ); Bảo Lộc (1 vụ);  VQG Bidoup - Núi Bà (1 vụ).
 
Những hành vi phá rừng nghiêm trọng như: khoan cây, đổ hóa chất tại Tiểu khu 292, xã Tân Thanh (huyện Lâm Hà); Tiểu khu 460, xã Lộc Ngãi (huyện Bảo Lâm); dùng phương tiện cơ giới đào múc đất, chôn lấp lâm sản thiệt hại Tại tiểu khu 251, xã Đạ K’Nàng (huyện Đam Rông)… 
 
VĂN VIỆT