Lâm Đồng ban hành quy định về khu vực bảo vệ, khu vực cấm và hành vi nghiêm cấm

01:10, 06/10/2020

(LĐ online) - UBND tỉnh vừa ban hành Quy định về khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; khu vực cấm sử dụng các thiết bị có tính năng thu, phát tín hiệu, ghi âm, ghi hình, chụp ảnh, vẽ sơ đồ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và một số biện pháp đảm bảo trật tự công cộng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định trên.

(LĐ online) - UBND tỉnh vừa ban hành Quy định về khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; khu vực cấm sử dụng các thiết bị có tính năng thu, phát tín hiệu, ghi âm, ghi hình, chụp ảnh, vẽ sơ đồ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và một số biện pháp đảm bảo trật tự công cộng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định trên.
 
Một trong những khu vực bảo vệ không phận sự cấm vào
Một trong những khu vực bảo vệ không phận sự cấm vào
 
Theo đó, đối tượng áp dụng: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân là người Việt Nam hoạt động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; cá nhân, tổ chức nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác; trụ sở tiếp công dân; các mục tiêu, đối tượng bảo vệ được quy định tại Luật Cảnh vệ và các mục tiêu, khu quân sự do Bộ Quốc phòng quản lý không thuộc phạm vi áp dụng của Quy định này.
 
Khu vực bảo vệ gồm: Tỉnh ủy; Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh; Ủy ban Nhân dân tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Lâm Đồng; Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt; Trung tâm hành chính tỉnh; Công an tỉnh; địa điểm tổ chức các hội nghị, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước và nơi tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại, thể thao quan trọng do các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội yêu cầu bảo vệ theo quy định của pháp luật…
 
Khu vực cấm tập trung đông người là khu vực xung quanh trụ sở các cơ quan, tổ chức gồm: Tỉnh ủy (đường Lê Hồng Phong và đường Nguyễn Viết Xuân, Phường 4, Đà Lạt); Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh (đường Trần Hưng Đạo và đường Trần Phú, Phường 3, Đà Lat); Ủy ban nhân dân tỉnh (đường Trần Hưng Đạo và đường Trần Phú, Phường 3, Đà Lạt); Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn và đường 3 Tháng 4, Phường 3, Đà Lạt); Kho bạc Nhà nước tỉnh (đường Trần Phú, Phường 3, Đà Lạt); Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Lâm Đồng (đường Hồ Tùng Mậu và đường Chu Văn An, Phường 3, Đà Lạt); Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt (đường Nguyên Tử Lực, Phường 8, Đà Lạt); Trung tâm hành chính (đường Trần Phú và đường Đoàn Thị Điểm, Phường 4, Đà Lạt); Công an tỉnh (các đường: Trần Bình Trọng, Ngô Huy Diễn, Nguyễn Thượng Hiền, Yagout, Phường 5, Đà Lạt) và các địa điểm do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định.
 
Những hành vi nghiêm cấm: Các hành vi được quy định tại Điều 5 Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng; sử dụng thiết bị có tính năng thu, phát tín hiệu ghi âm, ghi hình, chụp ảnh, vẽ sơ đồ ở những nơi lưu trữ tài liệu, số liệu, địa điểm, thời gian, vật chứa bí mật nhà nước và các cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước; cấm tập trung đông người khi chưa được phép của cấp có thẩm quyền; cấm điều khiển các thiết bị bay không người lái, các thiết bị có tính năng chuyển động nhằm xâm nhập vào khu vực bảo vệ hoặc mang vũ khí, vật liệu nổ, các hoạt động khác gây phương hại đến an ninh quốc gia; các hành vi rải tờ rơi, truyền đơn, tài liệu có nội dung phá hoại an ninh chính trị nội bộ và gây rối trật tự công cộng; cấm giăng cờ, băng rôn, biểu ngữ, hình ảnh, kích động tập trung đông người, gây rối trật tự công cộng hoặc tán phát tài liệu có nội dung chống Đảng, Nhà nước, chống chính quyền địa phương…
 
Quy định này có hiệu lực từ ngày 12/10/2020.
 
NGUYỄN NGHĨA