Căn cứ cấp giấy phép khai thác khoáng sản

07:01, 10/01/2022
Công ty TNHH Đặng Phát Kon Tum trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát, đã lập thủ tục cấp phép thăm dò, được UBND tỉnh phê duyệt trữ lượng, chấp thuận chủ trương đầu tư, báo cáo đánh giá tác động môi trường.
 
Khi Công ty nộp hồ sơ cấp phép thì thời điểm nộp giấy phép thăm dò đã hết hạn và quá 6 tháng tính từ ngày phê duyệt trữ lượng theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP. Lý do chậm trễ này là do thời gian làm thủ tục liên quan đến dự án đầu tư, môi trường, thiết kế, giới thiệu đất, thời gian chỉnh sửa hồ sơ... tương đối dài, Công ty chưa lường trước được.
Tính theo tiến độ của dự án thì vẫn phù hợp, vậy Công ty có còn được cấp phép hay không? Công ty đã trúng đấu giá quyền khai thác, đã chấp hành đầy đủ các thủ tục mà chỉ vì chậm theo thời gian thăm dò (là thời gian dự kiến lúc đầu) mà phải hủy cả dự án thì có phù hợp không?
 
Công ty TNHH Đặng Phát Kon Tum đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, có hướng tháo gỡ khó khăn cho Công ty.
 
Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:
 
Công ty TNHH Đặng Phát Kon Tum là doanh nghiệp trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản (ở khu vực chưa có kết quả thăm dò) mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường đã được UBND tỉnh cấp giấy phép thăm dò, phê duyệt trữ lượng, chấp thuận chủ trương đầu tư, báo cáo đánh giá tác động môi trường;...
 
Đối với khu vực đã trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản (ở khu vực chưa có kết quả thăm dò và khu vực đã có kết quả thăm dò), quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trúng đấu giá được quy định tại Điều 11 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
 
Căn cứ quy định của pháp luật về khoáng sản, Công ty có quyền được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản, giấy phép khai thác khoáng sản sau khi hoàn thành thủ tục đề nghị cấp phép hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản.
 
Như vậy, hiện nay Công ty đã hoàn thành thủ tục đề nghị cấp phép khai thác để trình cấp có thẩm quyền xem xét, cấp phép khai thác khoáng sản là phù hợp với quy định hiện hành.
 
(Theo Chinhphu.vn)