Phát hiện 275 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn các huyện

06:01, 11/01/2022
Thống kê đến hết năm 2021, UBND cấp huyện đã phát hiện 275 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng; trong đó, xây dựng không phép là 149 trường hợp, sai phép là 78 trường hợp và 58 trường hợp vi phạm khác. 
 
Qua đó, UBND các huyện đã ban hành 252 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với tổng số tiền xử phạt là 5.046 triệu đồng, trong đó số quyết định đã được chấp hành là 207 trường hợp, đạt tỷ lệ chấp hành là 82,14%, với tổng số tiền đã chấp hành nộp phạt là 4.176 triệu đồng; số quyết định chưa chấp hành là 43 trường hợp với số tiền chưa nộp phạt là 870 triệu đồng. Ngoài ra, UBND các huyện đã ban hành 37 quyết định cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và đã có 6 trường hợp được chấp hành, còn 31 trường hợp chưa chấp hành.
 
NGUYỄN NGHĨA