Phê bình Chủ tịch UBND xã chậm xử lý công trình nhà kính, nhà lưới trên đất lâm nghiệp

12:03, 19/03/2022
(LĐ online) - Chủ tịch UBND TP Đà Lạt Tôn Thiện San có văn bản phê bình Chủ tịch UBND xã trong việc chậm xử lý công trình, nhà kính, nhà lưới trên đất lâm nghiệp thời gian qua.
 
Liên quan đến nội dung xử lý công trình, nhà kính, nhà lưới trên đất lâm nghiệp, đến nay đã sắp đến thời hạn giải tỏa dứt điểm công trình, nhà kính, nhà lưới trên đất lâm nghiệp theo chỉ đạo của UBND tỉnh (trước ngày 31/3/2022).
 
Tuy nhiên qua theo dõi, UBND TP Đà Lạt đánh giá nhiều phường, xã chưa tập trung, quan tâm thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và UBND TP Đà Lạt, tiến độ thực hiện còn rất chậm, chưa đạt yêu cầu đề ra. Ngoài ra, một số phường, xã chưa xây dựng kế hoạch cưỡng chế tháo dỡ công trình, nhà kính, nhà lưới trên đất lâm nghiệp theo chỉ đạo của UBND thành phố. 
 
Do đó, UBND TP Đà Lạt phê bình Chủ tịch UBND xã Xuân Trường do không thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chỉ đạo của UBND TP Đà Lạt liên quan đến công tác xử lý công trình, nhà kính, nhà lưới. Đồng thời, yêu cầu Chủ tịch UBND các phường, xã rút kinh nghiệm, triển khai nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo của UBND TP Đà Lạt liên quan đến nội dung trên.
 
Bên cạnh đó, yêu cầu UBND các phường, xã khẩn trương xử lý dứt điểm công trình, nhà kính, nhà lưới trên đất lâm nghiệp. Trường hợp các hộ dân không chấp hành thì tổ chức cưỡng chế tháo dỡ, hoàn thành và báo cáo UBND TP Đà Lạt kết quả thực hiện (thông qua Phòng Kinh tế để tổng hợp) trước ngày 25/3/2022.
 
UBND TP Đà Lạt giao Hạt Kiểm lâm Đà Lạt và các đơn vị chủ rừng phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lực lượng cùng với các phường, xã trong quá trình giải tỏa công trình, nhà kính, nhà lưới trên đất lâm nghiệp.
 
Ngoài ra, UBND TP Đà Lạt cũng nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ quan trọng, được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên. Do đó, UBND TP Đà Lạt sẽ có hình thức xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nếu không thực hiện hoàn thành nội dung này.
 
C.THÀNH