3 tháng đầu năm có 3.166 xe ôtô và 25.545 xe môtô đăng ký mới

05:04, 07/04/2022
Theo thống kê của Ban An toàn giao thông tỉnh, 3 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 3.166 xe ôtô và 25.545 xe môtô đăng ký mới, nâng tổng số phương tiện tỉnh đang quản lý lên 84.357 xe ôtô; 1.166.486 xe môtô.
 
Cũng trong 3 tháng đầu năm 2022, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới cho biết đã tổ chức kiểm định 15.200 lượt xe. Doanh thu đạt 4.170 tỷ đồng, thu phí sử dụng đường bộ là 29.157 tỷ đồng.
 
Đối với công tác quản lý sát hạch và đào tạo lái xe, 3 tháng đầu năm nay, đã tổ chức hoạt động đào tạo lái xe và sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo Quy định tạm thời số 2563/QĐ-UBND ngày 15/10/25021 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên, cũng đã tổ chức được 21 đợt sát hạch lái xe ô tô và 9 kỳ sát hạch mô tô. Từ đó, cấp mới được 8.260 GPLX, cấp đôi 2.101 GPLX các hạng.
 
NGUYỄN NGHĨA