Xử lý 6 vụ vi phạm về lĩnh vực lâm nghiệp

06:04, 06/04/2022
Theo ngành chức năng, trong tuần vừa qua, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra 5 vụ vi phạm về lĩnh vực lâm nghiệp, diện tích rừng bị phá 2,46 ha, khối lượng lâm sản thiệt hại và tang vật vi phạm khoảng hơn 7,34 m3 gỗ tròn, gỗ xẻ. 
 
Tổng hợp đã xử phạt 92 triệu đồng đối với 6 vụ vi phạm gồm: 1 vụ xảy ra trong tuần và 5 vụ từ các tuần trước chuyển sang.
 
Lũy kế trong 66 vụ vi phạm hơn 4 tháng vừa qua, có 51 vụ đã xác định đối tượng vi phạm, 15 vụ chưa xác định đối tượng vi phạm. Tổng diện tích thiệt hại do phá rừng 8,72 ha; khối lượng lâm sản và tang vật vi phạm: 224 m 3 gỗ tròn, gỗ xẻ và 248,8 m 3 trữ lượng cây đứng. 
 
Nổi cộm vụ phá rừng lá rộng thường xanh 1,9 ha vào ngày 17/3/2022 tại lô k, lô m, Khoảnh 4, Tiểu khu 613, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm, thuộc lâm phần do Doanh nghiệp tư nhân Anh Hải quản lý. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xử lý vụ.
 
VŨ VĂN